Manifest públic de la Plataforma Ribera-Salines (català)