L’ARE Ribera-Salines de Cornellà contradiu els 8 objectius ambientals del PDUM

Què és el PDUM?

És el Pla Director Urbanístic Metropolità, l’instrument que ha d’ordenar el territori metropolità les properes dècades. Ha de definir un model de desenvolupament que sigui ecològicament sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionador.

Què és l’Àrea Residencial Estratègica Ribera Salines?

L’ARE és un pla urbanístic aprovat al 2009 per la Generalitat i promogut pel Consorci Ribera Salines (50% Ajuntament de Cornellà i 50% Incasol), que deleguen a PROCORNELLÀ la gestió i desenvolupament d’aquest macroprojecte que amenaça l’última zona no urbanitzada de Cornellà, el 7,8% del total del municipi.

Com l’ARE Ribera-Salines es contradiu amb els Objectius ambientals del PDUM i què sol·licitem

Objectiu ambiental 1

Fets: Ribera Salines a Cornellà de Llobregat és espai d’interès per a recàrrega d’aqüífers segons els mapes del PDUM. Addicionalment se situa molt a prop de la llera del riu Llobregat, resultant zona de risc d’inundacions en l’actual context de canvi climàtic.

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar, mitjançant el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl d’ús no urbanitzable, establint un pla d’usos compatible amb els objectius del PDUM.

Objectiu ambiental 2

Fets: Ribera Salines és l’única zona d’ús agrícola existent a Cornellà de Llobregat a tocar del Parc Agrari. L’execució de l’ARE impediria que la localitat, densament poblada, tingués un espai per aquest ús, anant per tant en contra del 3r objectiu del propi PDUM i reduint la sobirania alimentaria.

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar, mitjançant el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl d’ús no urbanitzable. Adequar i potenciar l’ús agrícola de la zona, en col·laboració amb escoles i associacions.

Objectiu ambiental 3

Fets: Ribera Salines és l’única zona d’ús agrícola existent a Cornellà de Llobregat a tocar del Parc Agrari. L’execució de l’ARE impediria que la localitat, densament poblada, tingués un espai per aquest ús, anant per tant en contra del 3r objectiu del propi PDUM i reduint la sobirania alimentaria.

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar, mitjançant el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl d’ús no urbanitzable. Adequar i potenciar l’ús agrícola de la zona, en col·laboració amb escoles i associacions.

Objectiu ambiental 4

Fets: La construcció d’un nou barri de 2.497 habitatges i equipaments supramunicipals provocaria un augment significatiu de la mobilitat privada i afectaria a la mobilitat inter-municipal. És una zona molt castigada per la circulació degut a la seva proximitat a l’A-2 amb 4 carrils per sentit. A més destruiria la xarxa de camins rurals de “Cornellà Natura”.

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar mitjançant, el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl no urbanitzable. Preservar el seu ús agrícola i netejar i adequar la zona per convertir-la en una infraestructura verda.

Objectiu ambiental 5

Fets: El PDUM denuncia el model d’ocupació basat en la dispersió i demana considerar el sòl com un bé escàs i treballar amb els teixits urbans ja existents. Tot i això, al PDUM no hi cap actuació per protegir l’única zona agroforestal de Cornellà de Llobregat. A més, l’ARE va en contra de l’objetiu 8 general del PDUM: “rehabilitar i reciclar teixits urbans”.

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar, mitjançant el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl no urbanitzable. Potenciar la rehabilitació i la construcció d’habitatge social a zones ja urbanitzades.

Objectiu ambiental 6

Fets: Protegir l’única zona amb activitat del sector primari, i alhora fomentar nous usos sostenibles com els descrits en l’objectiu 3, contribueix clarament a preservar els sòls d’activitat econòmica. A més, ens apropa a la sobirania alimentària mitjançant producte de proximitat.

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar, mitjançant el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl no urbanitzable. Adequar i potenciar l’ús agrícola de la zona, en col·laboració amb escoles, associacions i entitats socials

Objectiu ambiental 7

Fets: Aquest objectiu es mesura en superfície urbana en zones de dolenta qualitat acústica i deficient qualitat de l’aire. L’ARE Ribera Salines pretén construir un nou barri a Cornellà al costat de l’Autovia A-2, zona clarament en contra d’aquests objectius. Es perd un potencial pulmó verd per la ciutat i la salut de tothom

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar mitjançant, el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl d’ús no urbanitzable. Substituir el pla d’habitatges previstos en l’ARE en altres zones disponibles de la localitat

Objectiu ambiental 8

Fets: L’objectiu ambiental 8 del PDUM es mesura en superfície de parcs i superfície agroforestal. L’ARE Ribera Salines pretén construir un nou barri en l’única zona agroforestal d’una població densament poblada i amb escassetat de parcs i zones verdes urbanes. S’incrementen la petjada ecològica i les emissions contaminants en lloc de rehabilitar i construir a zones ja urbanitzades.

Sol·licitem: Anul·lar l’ARE Ribera Salines de Cornellà de Llobregat i declarar, mitjançant el PDUM, la totalitat de la superfície afectada com a sòl no urbanitzable. Potenciar la rehabilitació i la construcció d’habitatge social a zones ja urbanitzades.

Per a mes informació

https://urbanisme.amb.cat/

https://smartcity.amb.cat/portal-pdu/propostes

www.riberasalines.cat

Vols presentar les teves al·legacions?

https://www.amb.cat/es/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/al-legacions-al-document-de-l-aprovacio-inicial-del-pla-director-urbanistic/15279104/11696

Inspira’t! T’ho posem fàcil:

Aquí tens algunes propostes d’al·legacios al PDUM respecte a l’ARE Ribera-Salines (enllaç PDF)

Aquests és l’esborrany d’al·legacions justificades que des de l’Associació Ribera-Salines estem treballant per presentar (enllaç PDF)

Com fer les al·legacions?

INSTRUCCIONS COM FER UNA AL.LEGACIÓ (Màxim fins el 29.12.2023)

 1. Entra a la web: https://urbanisme.amb.cat/participar/periode-d-informacio-publica
 2. Fes clic al botó “Fes la teva al·legació”
 3. S’obre la seu electrònica de l’AMB per fer tràmits. Clicar en el botó presentar al.legacions:
 • Surt la pàgina informativa de registre electrònic mitjançant idCAT Mòbil (també es podria entrar teòricament amb ClavePIN però molt cops dona error). Clicar a Continuar.
 • Pàgina d’identificació d’idCAT Mòbil. Si no el teniu hi ha un botó per donar-se d’alta
 • Donar-se d’alta a idCAT Mòbil:
  • Tenir a mà DNI i targeta CatSalut o Muface, introduir les dades que sol·liciten dels dos documents
  • Introduir numero de telèfon mòbil i email
  • Rebreu codi SMS a introduir
  • Confirmació d’alta
 • Entrar amb idCAT MOBIL: introduir DNI i mòbil
 • Introduir codi SMS que rebeu
 • Acceptar la protecció de dades pel tràmit en línia
 • Seleccionar tràmit a títol personal
 • Introduir dades personals (se us pre-carreguen unes quantes, però heu d’afegir província, municipi, adreça i codi postal… i telèfon o email si voleu ser notificats
 • Introduir text pels tres apartats de l’al·legació (podeu fer copy paste de les propostes d’al·legacions que us hem preparat o fer-vos una pròpia)
 • Pujar document adjunt (no necessari) i clicar continuar
 • Revisar esborrany i clicar continuar
 • Clicar signar i enviar
 • Us sortirà el idCAT amb el mòbil ja carregat. Clicar a rebre SMS
 • Introduir codi SMS rebut
 • Es carrega la pàgina de l’AMB os es realitza la signatura virtual. Esperar fins a confirmació i rebre número d’instància. Us podeu descarregar el justificant