Defensem el darrer espai agrícola de Cornellà de Llobregat

La Plataforma Ribera-Salines és un moviment veïnal, autogestionat i assembleari que va néixer a mitjan 2021 per fer front a l’especulació immobiliària de Cornellà de Llobregat. En temps d’emergència climàtica, de crisi socioeconòmica i alhora també sanitària, és més important que mai protegir el benestar col·lectiu. La nostra premissa és evitar que la ciutat perdi la seva darrera zona natural!

La Plataforma contra l’especulació urbanística

Som un col·lectiu veïnal cornellanenc i la nostra
missió és preservar l’últim espai natural del municipi.
Aturem l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-Salines!Darreres publicacions pròpies

Creem discurs de ciutat:

seguiu-nos a les xarxes!

Els continguts d’aquest lloc web estan subjectes a la llicència Creative Commons CC-BY-SA 4.0. Sou lliures de compartir-ne, reutilitzar-ne i remesclar-ne qualssevol texts i imatges, sempre no estiguin marcats amb el símbol © (d’origen extern), que en citeu l’autoria original de la Plataforma Ribera-Salines i que en mantingueu la mateixa llicència.